Měření pro Nová zelená úsporám – NZÚ

Stav budovy

Měření by mělo být prováděno po úplném dokončení budovy, případně lze měřit i nedokončenou budovu, pokud bude splňovat následující podmínky:

  • vzduchotěsná obálka budovy musí být zcela dokončená a zaklopená, aby nemohlo dojít k jejímu poškození
  • musí být osazena všechna okna a dveře do exteriéru, výlez na půdu, dveře do nevytápěného prostoru (garáž, sklep …)
  • veškeré prostupy do exteriéru a nevytápěného prostor musí být provedeny a finálně utěsněny
  • rekuperační jednotka musí být osazena a připojena na rozvody (nemusí být zprovozněna)
  • spalovací spotřebiče ve vytápěném prostoru musí být osazeny a připojeny na komín a přívod externího vzduchu

Příprava budovy:

  • sání a výfuk nuceného větrání se utěsní
  • záměrné otvory v obálce budovy vybavené uzavíracím mechanizmem se uzavřou
  • záměrné otvory v obálce budovy, které nemají uzavírací mechanizmus, se ponechají bez úprav
  • nic se nesmí provizorně utěsňovat

V případě nejasností prosím pište, volejte.