Stav budovy před testem a příprava budovy na test

Při provádění  BlowerDoor testu dle ČSN EN ISO 9972 platí pro všechny metody měření:

  • uzavřou se všechna okna, dveře a poklopy v obálce budovy
  • otevřou se všechny interiérové dveře – celý prostor se propojí do jedné zóny
  • nesmí hořet oheň v kamnech, krbech a kotlích nacházejících se v měřeném prostoru, doporučuje se vypnutí plynových kotlů, doporučuje se vyčištění
    topenišť od popela
  • kanalizace se utěsní, instalované sifony se naplní vodou

metoda 1 – měření budovy v provozním stavu:

Stav budovy: budova musí být zcela dokončena

Příprava budovy:

  • otvory nuceného větrání (rekuperace) se utěsní
  • ostatní záměrné otvory v obálce budovy se uzavřou (odvětrání WC, digestoř …)

metoda 2 – měření vzduchotěsnosti obálky budovy

Stav budovy: měření lze provádět v průběhu výstavby, ale i v dokončené budově

 Příprava budovy:

  • otvory nuceného větrání (rekuperace) se utěsní
  • všechny ostatní otvory v obálce budovy se utěsní

metoda 3 – zvláštní účel měření

Stav budovy a její příprava se řídí specifickým předpisem dle účelu testu – například měření pro NZÚ – stav a přípravu budovy řeší metodický pokyn vydaný SFŽP.